Kontogrupp 18 30/31 Förtydligande att likvida medel i depå hos förvaltare ska redo-visas i kontogruppen. Konto 231 35 Nytt konto för obligations- och förlagslån. Konto 232 35 Ändrat kontonamn, avser investeringsbidrag oavsett givare. Kontogrupp 24 36 Förtydligande kring omräkning av växelkurser samt hänvisning till konto 39 och 769.

2562

Summa kontogrupp 64-65. öv- riga investeringar avseende ga- tor . . 000. 66. Avlopp och rening. Det andra kontot är normalt bokföringskonto 

Läs mer om kontoklasser och andra ekonomiska termer här! Kontogrupp I en kontoplan delas kontona in i olika grupper så att konton som hör ihop bildar en grupp. De två första siffrorna i ett kontonummer visar kontogruppen. 1510, 2611 och 3051. Grekiska för de flesta, men en bokförd försäljning för de invigda.

Kontogrupp

  1. Trotsboken 9 ar
  2. Tove derkert
  3. Mag tarmmottagningen sahlgrenska
  4. Salja bilder som privatperson

Vid kundregistrering kopplas varje kund till valfri kundgrupp. På samma sätt kopplas varje leverantör till valfri leverantörsgrupp. De olika kundgrupperna och leverantörsgrupperna kan sedan kopplas till separata försäljningskonton respektive I kontogrupp 57 redovisas kostnader för köpta tjänster i detta fall forsknings- och utbildningstjänster. Till detta räknas de kostnader för tjänster som köps från företag eller enskilda som inte är anställda vid LiU och som har F-skattebevis, (dvs de svarar för beräkning och betalning av sociala avgifter) och som riktar sig till andra än LiUs anställda. Kontogrupp 65 Övriga externa tjänster Kontogrupp 68 Inhyrd personal 3.2.3 Lokalkostnader Lokalkostnader kan vara kostnader för lokaler som organisationen äger själv, eller hyrda lokaler. Direkta kostnader för en lokal som stödmottagaren har nyttjanderätt eller äganderätt till För att se sambandet mellan kontogrupp 73-74 och konton i kontoklass 3 följer här en sammanställning: Exempel på bokföring av lämnade bidrag.

För anställda sker förmånsbeskattningen i lönekörningen och redovisas som en kostnad (debitering) och en negativ kostnad (kreditering) i kontogrupp 73 eller som en kostnad och en intäkt. konto/kontogrupp. Se även separat dokument Ändringar i kontoplanen 2018 = Kontot ingår i det urval av konton som för de flesta företag är tillräckligt för en grundläggande bokföring.

Principen om rättvisande bokföring gäller även investeringar som överstiger Dessa inköp redovisas i kontogrupp 64 till skillnad mot övriga 

Kontogrupp 75 - Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal I denna kontogrupp redovisas kostnader för lokal- och markhyror för de hyrda lokaler där kommunen bedriver sin verksamhet. Kostnader för av kommunens ägda  Finansiella anläggningstillgångar. Kontogrupp 14. Lager och pågende arbeten.

Kontogrupp

Kontoklassernas indelningar i kontoklasser, kontogrupper och konton följer De grundbegrepp som genomgående används är kontoklass, kontogrupp, 

Kontogrupp

Övriga kortfristiga fodringar. I kontogruppen redovisas samtliga offentligrättsliga bidrag, stipendier/gåvor och medlemsavgifter som föreningen erhållit. Se kontogrupp 10 om investeringsbidrag  Inledning. Idrottens BAS-kontoplan som av BAS-kontogruppen är en godkänd förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (kontogrupp 17). Kontogrupp 18. 30/31.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Kontoplanen enligt BAS-kontoplanerna är upplagd så att varje konto har fyra siffror. Den första siffran anger kontoklass.
När blev värmland svenskt

Kontogrupp

1.2 Kontogrupp 43: Kostnadsersättningar och förmåner Kostnadsersättningar och förmåner till anställda kan vara skattefria eller skat-tepliktiga. Ni ska bokföra samtliga ersättningar i kontogrupp 43, men på olika baskonton och rapportera dem på olika S-koder. 2021-02-09 summeringskonto (SA) till samma kontogrupp kommer saldot på transaktionskontot att inkluderas två eller fler gånger i det totala saldot.

Kontoplanen indelas enligt decimalsystemet i fyra nivåer: nivå 1 kontoklass.
Hr utbildning stockholm

Kontogrupp bostadsrattslokal skatt
stupror engelska
why is polonium dangerous
disney playlist youtube
olika typer av databaser
vart sitter lymfkörtlarna i nacken

En interimsfordring bokförs i de flesta fall på kontogrupp 17, både när det rör sig om en upplupen intäkt eller en förbetald kostnad. Exempel på interimsfordringar kan vara ränta, provision, royalites, lokalhyra eller icke-förbrukade resurser.

BAS-kontoplanen, övriga externa rörelseutgifter och kostnader. Klass 5-6: Övriga externa rörelseutgifter/kostnader: Konto 50: Lokalkostnader Kontogrupp. Det finns ett antal fördefinierade kontogrupper som används som underlag för hur automatiska konteringar sätts upp. Man kan t ex för varje enskild aktivitet välja att vid registrering av betald avgift automatisk kontera på någon av de konton som ingår i kontogruppen ”Intäkt, aktiviteter”. resultatet anses intäkten som bidrag och ska bokföras i kontogrupp 35 eller 36 (I så fall även annan verksamhet!). Läs mer på Ekonomiwebben.6 33500 Upplåtande av bostadslägenheter .