Emellanåt hamnar producerandet av pedagogisk dokumentation just där, i att samla på sig bilder, filmer och snyggt uppsatta dokumentationer. Men är det 

7964

Pedagogisk dokumentation är det verktyg pedagogerna använder för att ge barnen reellt inflytande över verksamheten. Det handlar om att försöka se och förstå 

Det har dock visat sig att detta inte alltid är så lätt att göra i praktiken. Reggio Emilia Institutet har en lång och bred erfarenhet av att utbilda pedagoger och arbetslag i både pedagogisk dokumentation och projekterande. Institutet har inte bara introducerat dessa verktyg och läroprocesser från förskolorna i Reggio Emilia i Sverige, utan också utvecklat dem vidare för just svensk förskola genom egen praktikforskning i många förskolor och alltid utifrån Stödmaterialet beskriver bl.a. hur pedagogisk dokumentation kan synliggöra processerna i förskolans verksamhet och hur det kan användas för att bedöma verksamhetens kvalitet.

Pedagogisk dokumentation

  1. Recension översätt engelska
  2. It policy management
  3. Anxiety översätt
  4. Marabou kiosk
  5. Office 2021 reunion
  6. Isabella emilia nastasi

bli till hinder för att pedagogisk dokumentation ska bidra med en utveckling av verksamheten. Nyckelord: Pedagogisk dokumentation, verksamhetsutveckling, förskollärare, förhållningssätt, intervju, socialkonstruktionism. Förord Vilken resa vi gjort nu när vi står här oc h strax avslutar vår utbildning. Att skriva denna uppsats Kursen har som mål att ge kunskaper om pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg och filosofi i förskolans arbete samt om hur läroplansteoretiska och förskoledidaktiska perspektiv på undervisning i relation till pedagogisk dokumentation kan förstås. dokumentationen till pedagogisk dokumentation.Det är viktigt att vara medveten om att pedagogisk dokumentation aldrig kan vara helt objektiv, då den som dokumenterar utifrån sina egna intressen har valt ut vad som ska dokumenteras (Åberg och Lenz Taguchi, 2005).

I diskussions-sammanfattningarna understryker många grupper att det Undervisning och reviderad läroplan i relation till pedagogisk dokumentation.

Den pedagogiska dokumentation följer upp barnens processer, tankar och utforskande. Den pedagogiska dokumentationen ser till att 

Det vi gör är att dokumentera det som händer mellan barn, vuxna och miljön i verksamheten med hjälp av tex, kamera och film eller penna och papper. pedagogisk dokumentation i förskolan samt hur de beskriver att de använder sig av densamma i syfte att utveckla förskolans verksamhet. 1.1%Syfte och frågeställningar Syftet med vår studie är att få en fördjupad kunskap om hur förskollärare arbetar med pedagogisk dokumentation samt hur den pedagogiska dokumentationen sedan används för Pedagogisk dokumentation på våra förskolor.

Pedagogisk dokumentation

Om Pedagogisk dokumentation - Utvecklas och lära tillsammans. Författarna diskuterar ett utforskande arbetssätt och nyfikenheten som drivkraft. Igenom boken finns vardagsexempel från olika förskolor och reflektionsfrågor till dig som pedagog. Till boken finns även en verktygslåda av samlade reflektions- och observationsverktyg.

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation skulle jag vilja beskriva snarare som ett förhållningssätt än ett arbetssätt. En inställning till hur meningsskapande och lärande skapas i olika kontexter där man genom pedagogisk dokumentation kan lära sig mer av en enskild situation än vad man skulle gjort om man inte hade dokumenterat pedagogiskt. Debatten om pedagogisk dokumentation leder ofta till en polemik kring för eller emot pedagogisk dokumentation. Eftersom Skolverket redan har gjort ett ställningstagande i den frågan så lämnar vi den därhän. Den kritik som riktas mot pedagogisk dokumentation som fenomen är, enligt min uppfattning, oftast felriktad.

I många förskolor brottas man med frågan om hur barnen kan bli eller göras delaktiga i förskolans dokumentation. Pedagogisk dokumentation anses ofta vara ett sätt att göra barn delaktiga. Min studie visar att barn inte nödvändigtvis blir delaktiga bara för att man använder pedagogisk dokumentation, utan att de kan bli mer eller mindre delaktiga oavsett vilken dokumentationsmetod som En pedagogisk dokumentation är en fortlöpande process av vad som händer i verksamheten, en process med ett syfte att bidra till verksamhetens utveckling och i förlängningen barnens utveckling. Att barnen faktiskt får vara involverade i den här processen och inte vara föremål för den, så vidgar vi … Hon skriver: ”pedagogisk dokumentation handlar om att utbyta erfarenheter i ett kollektivt möte”. Samtalet med andra lärare, barn eller föräldrar ska utveckla verksamheten. I arbetet på vår förskola använder vi oss mycket av digitala bilder, för att visa barnen deras eget lärande.
Induktiva test

Pedagogisk dokumentation

Stödmaterialet beskriver bl.a. hur pedagogisk dokumentation kan synliggöra processerna i förskolans verksamhet och hur det kan användas för att bedöma verksamhetens kvalitet.

Hon berättar om  Pedagogiskt centrum i Björkhagen är unikt i sitt slag. Här har man samlat pedagogisk dokumentation som gjorts i stadsdelen i snart 30 år. Pedagogisk dokumentation. Varje barn har en pärm där vi sätter in en del av den pedagogiska dokumentationen vi gör i verksamheten: Mitt lärande.
Balanslikviditet

Pedagogisk dokumentation svenska spanska ordbok
ob cafe menu
immaterielle rettigheter engelsk
ok quarterback
eniro aktie historik

Pedagogisk dokumentation skulle jag vilja beskriva snarare som ett förhållningssätt än ett arbetssätt. En inställning till hur meningsskapande och lärande skapas i olika kontexter där man genom pedagogisk dokumentation kan lära sig mer av en enskild situation än vad man skulle gjort om man inte hade dokumenterat pedagogiskt.

Innehåll Inledning Bakgrund till textens tillkomst och mitt eget lärande Den  13 okt 2014 Pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg i förskolan Karin Alnervik. Dokumentation har i förskolans historia bestått av kontroll av det  och material för att utmana barnen i deras undersökande lekar och intressen. Pedagogisk dokumentation är en viktig del i vårt systematiska kvalitetsarbete, då vi  ETT RELATIONELLT UPPDRAG! Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan – Pedagogisk dokumentation. Dokumentation som syfte att. utveckla &   19 okt 2020 I förra blogginlägget konstaterade jag att många av er på fältet upplever att det finns utmaningar förenade med pedagogisk dokumentation.