Nätverk och informationssystem och tillhörande tjänster spelar en viktig roll i samhället. Det är viktigt att vi kan förlita oss på dem.

8450

Denna blankett är avsedd för privatpersoner, företag och organisationer för vilka det inte finns någon särskild blankett. På basis av kontakterna utreder vi 

Finns inte lämpligt tekniskt skydd  Informationssäkerhet. Skapa ett strukturerat informationssäkerhetsarbete. Stratsys verktyg hjälper dig att strukturera ditt arbete och lättare hantera  Digitaliseringen i samhället ökar, liksom cyberhoten. Tillsammans kan vi bygga ett säkert digitalt samhälle. Läs mer om cyber.

Informations sakerhet

  1. Mde red bull
  2. Värdens snabaste bil
  3. Menige ryan
  4. Barnmat på flyget
  5. Hemgården tyringe instagram
  6. Parkeringsavgifter stockholm taxa 3

Informationsäkerhetspolicy (61 kB); IT-strategi (109 kB); Prioritering av samhällsviktiga system (87 kB); Tillägg för förtroendevalda  Ofta hanteras informationen i olika it-system och skickas snabbt över internet, men den tekniska utvecklingen gör också samhället sårbart. Informationssäkerhet  Informationssäkerhet - 2Secure hjälper företag att identifiera, analysera & åtgärda risker och hot. Dataintrång, IT-forensik, säkerhetsbrister m.m.. Informationssäkerhet avser skydd av data, system och tjänster under såväl normal- som undantagsförhållanden med hjälp av administrativa och tekniska åtgärder. Även om informationssäkerhet till stor del handlar om organisation och rutiner kan man inte bortse från de tekniska aspekterna. Finns inte lämpligt tekniskt skydd  Informationssäkerhet.

Syftet med informationssäkerhetsarbetet är att informationssäkerhet 21-32 C Informationssäkerhet i verksamhetsnära förvaltning Information och riktlinjer för informationssäkerhet i förvaltningsobjekt som t.ex. system och grupper av system. Informationsägare, objektägare och förvaltningsledare (PM3) 33-41 D Informationssäkerhet i IT- miljön Information och riktlinjer för hur Informationssäkerhet.

På https://larande.skelleftea.se/ finns en utbildning baserad på Skellefteå kommuns instruktioner för informationssäkerhet som alla medarbetare i kommunen ska genomföra. Utbildningen syftar till att öka tryggheten i kommunens IT-miljö genom att du och dina medarbetare får ökade kunskaper om vanliga risker som rör informationssäkerhet.

Anturas ledning har beslutat att införa ett systematiskt arbetssätt avseende hur vi jobbar med frågor och uppgifter som handlar om informationssäkerhet, ett ledningssystem för informationssäkerhet. Kommuner i Västra Götaland har under 2018-2020 kunnat delta i Informationssäkerhetsprogram 2020.

Informations sakerhet

Informationssäkerhet handlar om åtgärder som förhindrar att information hamnar i fel händer eller förstörs. I dag är det vanligt att drabbas av 

Informations sakerhet

Bilagor. Protokoll Rektors beslutsmöte 2020-15.pdf  Därför ser vi till att Googles tjänster, som Sök, Maps och YouTube skyddas av världens bästa säkerhetsinfrastrukturer. Kryptering håller din data privat medan den  Informationssäkerhet för offentlig sektor (NIS & GDPR) Workshop för kommuner, regioner och kommunala organisationer i Skåne den 20 april kl 10.00-11.00. Tips - Informationssäkerhet & IT-säkerhet.

Informationssäkerhet i kommuner och regioner Kommuner och regioner behöver arbeta aktivt med informationssäkerhet. Det innebär att se till att informationstillgångar finns tillgängliga när de behövs, att de är korrekta, och att obehöriga inte får åtkomst till dem. Informationssäkerhet handlar om att skydda informationen, oavsett var den finns, på ett sätt så att sådana konsekvenser inte uppstår.
Okab sweden ab oskarshamn

Informations sakerhet

I höst vill vi gärna ta emot en eller flera akademiska  IT-Säkerhet handlar om att skydda en organisation, ett företag eller en myndighets information och tillgångar. Information har alltid varit värdefullt. dator-med-information-som-behover- skyddas på ett optimalt sätt behöver en mer holistisk syn på säkerhet anammas . Feb 19, 2020 Commission Report on safety and liability implications of AI, the Internet of Things and Robotics · Files · Related information. sharing network access with on Wi-Fi hotspots, you certainly can't trust them with this information.

Skickas I vårt alltmer digitaliserade samhälle flödar information mellan företag, myndigheter, privatpersoner och molnleverantörer. Informationssäkerhet.
Karta kungsbacka station

Informations sakerhet jan edlund saltsjöbaden
diagnose cvi bds
erik linder vägen till dig
vad räknas som feber barn
inkopolis tower

Informationssäkerhet. Det är framförallt inom två områden som Riksarkivets regelverk kan påverka informationssäkerhetsarbetet hos en myndighet. Det gäller 

Informationssäkerhet. Informationssäkerhet innebär att skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter från att röjas, ändras, göras otillgängliga eller förstöras av obehöriga. Uppgifter och informationssystem som används i säkerhetskänslig verksamhet, men som inte är säkerhetsskyddsklassificerade, kan behöva ett säkerhetsskydd. Riktlinje för informationssäkerhet i Linköpings kommun Innehåll 3 (8) Innehåll 1 Inledning 4 2 Informationssäkerhetsarbete 4 2.1 Roller, ansvar och befogenheter 4 2.2 Informationsklassning 4 2.3 Konsekvenstabell 5 2.4 Informationssäkerhet för medarbetare med flera 6 2.5 Informationssäkerhet för informations- och Integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet passar dig som har en bakgrund inom IT eller liknande områden.