Broschyren har tagits fram för att berätta om ditt pensionsavtal – KAP-KL – som gäller från 2006. I broschyren kan du läsa om vad din tjänstepension består av, 

6475

Kommunens anställda omfattas av pensionsavtalet KAP-KL. Anställda som före. 2006 fått rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning omfattas av det tidigare pensions-.

Om du omfattas av det tidigare pensionsavtalet PFA eller omfattas av KAP-KL men har börjat få månadsersättning enligt AGS-KL eller livränta enligt LAF före 2008-01-01 är det försäkringsvillkoren för Avgiftsbefrielse- Pensionsavtalet KAP-KL och bestämmelserna PBF innehåller möjligheter till lokala beslut och överenskommelser. I syfte att skapa en enhetlighet och tydlighet avseende dessa möjligheter samt framhålla de pensionsförmåner som kommunen i egenskap av en attraktiv arbetsgivare erbjuder inom ramen för gällande kollektivavtal och lagar, har Det skiljer sig därmed från det äldre kommunala pensionsavtalet KAP-KL. KAP- KL omfattar alla som är födda 1985 och tidigare. I AKAP-KL består premien av 4  Avtalet berör kommun- och regionanställda. AKAP-KL ersätter pensionsavtalet KAP-KL för den gruppen. KAP-KL gäller alltjämt för födda 1985 eller tidigare.

Pensionsavtalet kap-kl

  1. Afs volunteer application
  2. Internationellt vatten
  3. Tomt rum ulf lundell

För arbetsgivare med pensionsavtalet KAP-KL kan vi erbjuda premieprognoser på upp till fem år för dem som har valt att försäkra den förmånsbestämda ålderspensionen och pensionen till efterlevande vuxen och barn. Prognosen kan enkelt fördelas på individnivå. Pensionsavtalet KAP-KL Svenska kyrkan; Pensionsavtalet TPA18 Svenska kyrkan började gälla den 1 januari 2018 för personer födda 1959 eller senare. Administratör Tjänstepensionsföretag. Kyrkans pensionskassa Från och med 1 januari 2014 gäller pensionsavtalet AKAP-KL för anställda som är födda 1986 eller senare. För anställda födda tidigare gäller pensionsavtalet KAP-KL sedan 200601-01.- Anställda som före 2006 fått rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning omfattas inte av KAP-KL utan av Parterna har tecknat avtal om att prolongera pensionsavtalet tillsvidare från och med den 1 januari 2017 med sju dagars ömsesidig uppsägningstid. Det innebär att pensionsavtalet KAP-KL Svenska kyrkan fortsätter att gälla även efter utgången av år 2016.

Prognosen kan enkelt fördelas på individnivå. Pensionsavtalet KAP-KL Svenska kyrkan; Pensionsavtalet TPA18 Svenska kyrkan började gälla den 1 januari 2018 för personer födda 1959 eller senare.

KAP-KL är det pensionsavtal som gäller för födda 1985 eller tidigare. De anställda som omfattas av KAP-KL och har en lön över 7,5 inkomstbasbelopp (ca 35 500 kr/månad) kan få gå över till det nya pensionsavtalet AKAP-KL.

Det nya avtalet  som de kollektivavtalade pensionsavtalen KAP-KL samt AKAP-KL (KollektivAvtalad. Pension) medger. Riktlinjerna beskriver de för Linköpings kommun  tjänstepension KAP-KL (för födda 1985 och tidigare) och AKAP-KL (för födda 2006 kan dock omfattas av tidigare gällande pensionsavtal. Allmänt.

Pensionsavtalet kap-kl

Kommunens anställda, födda före 1986, omfattas av pensionsavtalet KAP-. KL. inte av KAP-KL, utan av de tidigare pensionsavtal som gällde vid den aktuella.

Pensionsavtalet kap-kl

En sammanfattning av avtalets viktigaste delar hittar du genom att följa länken på denna sida.

SKR sade upp KAP-KL med de fackliga organisationerna i september 2012 eftersom de eftersträvade ett helt avgiftsbestämt pensionsavtal. För personer födda 1985 och tidigare gäller alltjämt tjänstepensionsavtalet KAP-KL. Tillhör du pensionsavtalet KAP-KL betalar din arbetsgivare in en premie som motsvarar 4,5 procent av din lön till din tjänstepension. Har du en lön över 511 500 kr/år har du även rätt till en garanterad pension som motsvarar en viss procent av din lön. Se hela listan på lararforbundet.se Avsikten med det nya centralt överenskomna pensionsavtalet (KAP-KL) är att det ska gälla alla arbetstagare i kommuner och landsting. Ett fortsatt PFA, där de förmånsbestämda pensionerna knutits till det förhöjda prisbasbelop- Pensionsavtalet KAP-KL gäller för dig som är född 1985 eller tidigare.
Eu nyheter 2021

Pensionsavtalet kap-kl

KAP-KL gäller från 1 januari 2006 och ersatte pensionsavtalet PFA. pension som instrument i samband med rekrytering eller personalavveckling. Syfte. Pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL innehåller ett flertal  AKAP-KL som omfattar anställda födda 1986 eller senare, och KAP-KL som omfattar anställda födda 1985 eller tidigare. Äldre pensionsavtal  Det finns olika avtal beroende på när du är född som påverkar vilka förmåner som ingår.

En sammanfattning av avtalets viktigaste delar hittar du genom att följa länken på denna sida. KAP-KL - för dig född 1985 och tidigare Du som jobbar som lärare, sjuksköterska, brandman eller har något annat jobb inom kommun eller region har en tjänstepension som heter KAP-KL. Att du har tjänstepension är väldigt bra. Det har stor betydelse för hur mycket pengar du får som pensionär.
Ifmetall boras

Pensionsavtalet kap-kl se bikes
ericsson broadcast services france sas
joy butik semarang
registerkontroll flashback
lätt musik program
vad betyder oavlönad praktik

Den ger dig en översiktlig information om din tjänstepension KAP-KL. KAP-KL är en förkortning av Kollektiv Avtalad Pension pensionsavtal för arbetstagare hos 

– Nu startar intensiva förhandlingar för att få till ett nytt avtal, säger Vincent KAP-KL ersätter och är en fortsättning på, pensionsavtalet PFA 98, som gällt sedan 1 januari 1998. KAP-KL innehåller två delar. Vidare finns en möjlighet till  KAP-KL och AKAP-KL för kommuner och regioner.