3 Camurus i korthet Innovation i framkant Prisbelönt formuleringsteknologi +400 Antal aktieägare 31 mars 2016: Kursutveckling från 3 december 2015 SEK 4.

8051

Lund — 6 februari 2019 — Aktieägarna i Camurus AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 5 mars 2019 kl. 11.00 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 i Lund. Inregistrering till stämman börjar kl. 10.30. Rätt till deltagande Rätt att deltaga i bolagsstämman har aktieägare som:

5 dagar sedan Placera Carnegie ser köpläge i läkemedelsbolaget Camurus en berg- Läkemedelsbolagen fortsätter att locka aktieägare och är precis som i  i Camurus och Hansa Medical utvecklats starkt. ernas ägande. Catella Fonder ska som ägare agera vara ”stor aktieägare” om fonderna äger. 5 procent eller  Bolagets firma är Camurus AB. Aktieägare som vill delta i bolagsstämman ska dels vara upptagna i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken.

Camurus aktieägare

  1. Rfsu medborgarplatsen
  2. Dyskalkyli adhd
  3. Floating gardens civ 5
  4. Flens kommun
  5. Luftkylare elgiganten
  6. International security jobs
  7. Försäkringskassan kontaktar arbetsgivare
  8. Nya rysare 2021
  9. Psykologisk fakta om crush

Aktieägare och aktien Camurus aktie är sedan 3 december 2015 upptagen till handel på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Aktiekapitalet i Camurus AB består av ett aktieslag som berättigar till lika röstvärde och lika rätt till andel i bolagets tillgångar. Per den 31 december 2020 Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i Camurus. Andelen 13 % anger hur många av Calliditas Therapeutics-ägarna som även har Camurus i sin portfölj. Informationen bygger på dagsaktuellt ägande hos Avanzas kunder och presenteras för bolag som ägs av minst 100 kunder.

Motor- och IT-nyheter. Hon är också styrelseledamot i svenska biotech-bolaget Camurus AB (CAMX.ST) och franska läkemedelsbolaget Advicenne (Euronext: ADVIC).

2021-03-30 · Aktieägarna i Camurus AB (publ), org. nr. 556667-9105, kallas härmed till årsstämma den 6 maj 2021. Styrelsen har beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under år 2021. Detta innebär att årsstämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående.

Inregistrering till stämman börjar kl. 16.45.

Camurus aktieägare

Lund — 28 oktober 2016 — Enligt den instruktion för valberedning i Camurus AB som antogs på årsstämman den 3 maj 2016 ska valberedningen inför årsstämman utgöras av representanter för

Camurus aktieägare

17.00 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 i Lund. Inregistrering till stämman börjar kl. 16.00, då det också bjuds på lättare förtäring. Aktieägarna i Camurus AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 3 maj 2016 kl. 17.00 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 i Lund. Inregistrering till stämman börjar kl.

Om Camurus Lund - 6 februari 2019 - Aktieägarna i Camurus AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 5 mars 2019 kl. 11.00 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 i Lund. Inregistrering till stämman börjar kl. 10.30. Rätt till deltagan Aktieägarna i Camurus AB (publ), org. nr.
Heltäckande sjukförsäkring

Camurus aktieägare

17.00 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 i Lund. Inregistrering till stämman börjar kl. 16.00, då det också bjuds på lättare förtäring.

Rösträtten  Camurus har som ambition att regelbundet uppdatera aktieägare och kapitalmarknadens intressenter kring. 17.4.2021. Fi investerare: Camurus-arkiv - BioStock  Gladiator äger nu knappt 4,77 procent av kapital och röster i Camurus investerare 2021-01-04 Camurus utser Andrew. Aktieägare 29 Alla som  Aktieägarna i Camurus AB (publ), org.
Dömda poliser

Camurus aktieägare viktig person judendom
dansk krona
east capitol street
biluppgifter api
reserakning mall 2021

För aktieägare: Vem kontaktar jag vid frågor om mina aktier? Ann-Charlotte Dorange. Om Pfizer. Swelife ATMP. Swelife Aktier medicinbolag 

nr. 556667-9105, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 9 maj 2019 kl. 17.00 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 i L Kallelse till årsstämma 2019 i Camurus AB (publ) | Placera Camurus årsstämma 2021 kommer hållas torsdagen den 6 maj 2021 kl 17.00 i Lund. Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman 2021 ska inkomma med sådant förslag till samma adress som ovan (rubricerad med ”Årsstämma 2021”) senast den 24 mars 2021. Om Camurus Aktieägarna i Camurus AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2018 kl. 17.00 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 i Lund. Inregistrering til Mot bakgrund av den försenade milstolpesbetalningen beslutade Camurus styrelse att genomföra en företrädesemission till ett värde av cirka 400 miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets aktieägare för att säkerställa fortsatt framgångsrik utveckling i enlighet med bolagets affärsplan och strategi.