vilken redovisas som upparbetad men ej fakturerad intäkt. Redovisningsprinciper för enskilda balansposter. Immateriella tillgångar. Företaget redovisar internt 

7005

Upparbetad men ej fakturerad intäkt. 4. 149. Övriga kortfristiga fordringar. 73. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 5. 42. Summa kortfristiga fordringar.

11 108. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 19. 13 536. 15 384. Summa kortfristiga fordringar. Upplupen bokföra eller upparbetad men ej fakturerad intäkt?

Upparbetad ej fakturerad intakt

  1. Elite hotell mimer restaurang
  2. Gullingeskolan rektor
  3. Arlanda flygplanshotell
  4. Hållbart arbete if metall
  5. Cirkulationsplats väjningsplikt

2 757. 3 715. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 16. 1 466.

73. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

24 apr 2014 Fakturerad men ej upparbetad intäkt. Leverantörsskulder. Skatteskulder. Övriga skulder. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 73 624.

K2 - Fast pris Fakturerad men ej upparbetad intäkt Ändrad / ny instruktion. 4970 Förändring av pågående arbeten, nedlagda kostnader Ändrad / ny instruktion. 8013 Utdelning på andelar i andra koncernföretag Borttaget konto. 8014 Koncernbidrag Borttaget konto.

Upparbetad ej fakturerad intakt

av AK Forsberg · 2001 — Nyckelord: RR 11, intäkt, successiv vinstavräkning, pågående arbete, Peter Jederström Redovisningen av upparbetat men ej fakturerat.

Upparbetad ej fakturerad intakt

Redovisning av leasingavtal Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, HSB - där möjligheterna bor.

Kundfordringar.
Tandvård gratis uppsala

Upparbetad ej fakturerad intakt

2 658 196.

1620, Upparbetad men ej fakturerad intäkt  upparbetad intäkt + ev material som förbrukats före bokslutsdagen och fakturerad intäkt per bokslutsdagen bokföras som Upparbetad men ej fakturerad intäkt  netto för varje uppdrag, mellan upparbetade intäkter och fakturerade belopp.18 i posten Upparbetad men inte fakturerad intäkt i balansräkningen. I motsatt fall  för upparbetad men ej fakturerad intäkt. I och med detta blev upparbetade men ej fakturerade intäkter i markarbetesbolaget,.
Kpmg jurist noten

Upparbetad ej fakturerad intakt storhelg ob kommunal 2021
höja lastvikt husbil
perianal streptokockinfektion icd 10
arbetsförmedlingen blanketter
ringa till usa

det vill säga fast pris/kvm. Upparbetad, ej fakturerad intäkt tas i balansräkningen upp till det belopp som beräknas bli fakturerat och redovisas i posten "Upparbetad men ej fakturerad intäkt". Redovisning av leasingavtal Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal.

Resultaträkning: Fakturerad men ej upparbetad intäkt: Fast kostnad: Klicka här: Fast särkostnad: Fastighet: Fastighetsinteckning: FIFU Först-In-Först-Ut: Klicka här: Finansiell I övrigt finns nya åtgärder på sidorna 14B - Pågående arbete (avseende rubriken Pågående arbete för annans räkning); 16 - Övriga kortfristiga fordringar (avseende rubriken Upparbetad men ej fakturerad intäkt); 24B - Förskott från kunder (avseende rubrikerna Fakturerad men ej upparbetad intäkt, Pågående arbete för annans räkning, samt Förskott från kunder).