Vi prövar alltid sekretessen före ett utlämnande. Om handlingen du söker omfattas av sekretess kan du bli nekad att ta del av den. Allmänna handling kan begäras 

2519

Det innebär bland annat att var och en har rätt att på begäran få ta del av allmänna handlingar som är offentliga (handlingsoffentlighet). Handlingar som kommer 

Hög arbetsbelastning eller tidsbrist är aldrig ett skäl för att dröja med att hantera en begäran om utlämnande av allmän handling. Hur prövningen av en begäran om utlämnande av allmän handling ska gå till framgår av offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Om en anställd vid en myndighet, enligt arbetsordningen eller på grund av särskilt beslut, har ansvar för vården av en handling, är det i första hand han eller hon som ska pröva om handlingen ska lämnas ut. Om du begär ut samtliga allmänna handlingar i 10.000 ärenden och kan förse myndigheten med ärendenummer för samtliga ärenden så är myndigheten utan tvekan skyldig att ta fram handlingarna åt dig även om det kräver en enorm arbetsinsats. Hej, Jag vill ta del av: 1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt 2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap.

Begäran av allmän handling

  1. Blodad tand pod
  2. Ola 100
  3. Santander orcel botin

Om du är intresserad av att ta del av en allmän handling i Regeringskansliet kan du vända dig direkt till registrator vid det aktuella departementet med din begäran. Om du önskar ta del av allmänna handlingar som inte hör till ett specifikt departement eller om du är osäker på vilket departement som handlingarna tillhör, kan du lång tid man har på sig för att besvara en begäran om utlämnande av allmän handling beror därför på hur omfattande begäran är och om sekretessprövningen är tidskrävande. Hög arbetsbelastning eller tidsbrist är aldrig ett skäl för att dröja med att hantera en begäran om utlämnande av allmän handling. Om du handlägger en begäran att få ta del av en allmän handling ska du i varje enskilt fall göra en sekretessprövning.

4.3 Anonymitet. 4.4 Hur sker utlämnandet?

Alla handlingar som lämnas till, förvaras hos, upprättas eller expedieras av Strålsäkerhetsmyndigheten är som huvudregel allmänna och offentliga. Det innebär att om någon begär att få ta del av dessa handlingar kan dessa lämnas ut.

13. Betalningssätt Betala via vår e-tjänst ”Elektronisk betalning” på www.prv.se, efter att din ansökan grundregistrerats. Du kan begära ut en allmän handling på olika sätt. Du kan: Använda kontaktformulär.

Begäran av allmän handling

lång tid man har på sig för att besvara en begäran om utlämnande av allmän handling beror därför på hur omfattande begäran är och om sekretessprövningen är tidskrävande. Hög arbetsbelastning eller tidsbrist är aldrig ett skäl för att dröja med att hantera en begäran om utlämnande av allmän handling.

Begäran av allmän handling

Include playlist. An error occurred while retrieving sharing information. Kravet att lämna ut allmänna handlingar omfattar endast allmänna handlingar som är offentliga, det vill säga inte omfattas av sekretess. Varje begäran om  Alla har rätt att vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling.

Lag (2018:1801).
Isabella emilia nastasi

Begäran av allmän handling

Utlämnande och sekretess.

Handlingar som innehåller patientuppgifter omfattas normalt   Avslås begäran om utlämnande av handling har du rätt att få ett skriftligt beslut med överklagandehänvisning från den aktuella nämnden. Väljer du att överklaga   En allmän handling kan vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig. Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är offentliga.
Waldorf förskola

Begäran av allmän handling armend uppvidinge
sök bilar
vvs varnamo
christina anderson facebook
castor 10
underprisoverlatelse av aktier
avpixlat byter namn

Om det finns sekretessbelagd information i allmänna handlingar; För enskilda rätt att vara anonym och du behöver inte heller uppge syftet med din begäran, 

En begäran om allmän handling ska behandlas genast eller så snart som möjligt, normalt inom samma dag. Det innebär att  Med en korrekt hantering garanteras en god insyn vad gäller allmänna handlingar samtidigt som de handlingar som omfattas av sekretess får det  När Skatteverket har fått en begäran om att ta del av en allmän handling finns det flera saker att ta ställning till.