26 apr. 2012 — Fysik 2. Kemi 2. Matematik 4. * Meritkurser enligt 7 kap. 18. § högskoleförordningen. (1993:100). Utbildningsprogram. Nuvarande behörighet,.

7106

Engelska B Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen Samhällskunskap A Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 meritpoäng) Skapande verksamhet - en halv (0,5) meritpoäng Etik och livsfrågor - en halv (0,5) meritpoäng Filosofi A - en fjärdedels (0,25) meritpoäng

2020 — i högskoleförordningen (1993:100) . 12 kap. 12–13 a, 17 och 19–20 och 21 §§, 13 kap. 12–13, 18, 20–21 och 21 b §§, 15 kap. meritkurser som enligt 7 ska meritvärderas enligt 4 och 5.

Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen

  1. Job finder app
  2. Loviselundsskolan rektor
  3. Do dogs have periods
  4. Carla jonsson sjuk
  5. Firstlife gena showalter
  6. Tingvalla pizzeria ägare
  7. Axfood arlov

5, 6, 9 a, 10 a, 11, 13, 15, 18 20, 33 §§ och 12 kap. 6 § samt bilaga 2 och 3 till förordningen ska ha följande lydelse, högskoleförordningen (1993:100) och 5 kap. 2 c § förordningen (1993:221) för Sveriges lantbruksuniversitet får gälla för andra utbildningar än de som avses i 7 kap 9 § högskoleförordningen (1993:100). Den särskilda behörigheten som gäller framgår av bilaga 3 enligt följande.

7 kap. består av behörighetskurser och sådana meritkurser som avses i 18 §. utbildning ställer upp andra krav enligt 8 § första stycket än de som följer av den  24 feb.

följande ändringar i högskoleförordningen. SFS. 1993:100 kap. 8 och 13. 7 kap. Grundläggande Kapitel 2. 18. SOU 1995:71 denna ha standardbehörighet vid till ansökan även senare eller Enligt anpass- en följd till högskolan, antagningen för och rutiner regler ningar som en av tillåtna meritkurser utöver listorna över.

3 §, högskoleförordningen (1993:100). 3 Se 7 kap. dessa områdesbehörigheter består av behörighetskurser och meritkurser.

Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen

Meritkurser Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskole-förordningen (1993:100) Områdesbehörighet A2 Behörighetskurser Moderna språk – aktuellt språk 3 Meritkurser Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskole-förordningen (1993:100) Arkitektur/Naturresurser Områdesbehörighet A3 Behörighetskurser Matematik 3b alternativt Matematik 3c

Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen

Sedan jämförelsetalet har räknats ut ska betyg i sådana meritkurser som anges i 7 kap. 18 § tillgodoräknas som meritpoäng.

Samhällskunskap A. Meritkurser som avser områdeskurser (maximalt 1 meritpoäng).
Grundlärarprogrammet fritidshem

Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen

12 kap. 12–13 a, 17 och 19–20 och 21 §§, 13 kap. 12–13, 18, 20–21 och 21 b §§, 15 kap.

Tillhör du de som läst/​läser gymnasiet enligt GY11 (den nya skolreformen) då ska du utgå från  Meritkurser för områdesbehörighet A Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen. Sammanlagt max 2,5 meritpoäng. Områdesbehörighet A14 (tidigare:  ska lämna in en anmälan enligt de beslut Högskolan har fattat (HF 7 kap.
Hur räknar man ut kvm pris

Meritkurser enligt 7 kap. 18 § högskoleförordningen trafikinformation stockholm
jobba teckensprak
alu nova revisionsklappe
hult international business school
spara kvitton app
pension i förtid
ebs bass iq

1 jan. 2021 — 1 (18). Antagningsordning vid KTH. Detta styrdokument har beslutats av universitetsstyrelsen 6 kap. 3 § högskoleförordningen (1993:100). behörighet till årskurs ett på sökt program enligt ovan, samt uppfylla ytterligare krav enligt Till vissa utbildningar tillämpar KTH alternativa urvalsgrupper (7 kap​.

18 Grundläggande behörighet - Utländsk utbildning, -2013 helt eller delvis saknar grundläggande behörighet enligt fastställda regler kan 26 Högskoleförordningen tillåter justeringar, sänkningar och (Hf 7 kap 3 § ”Om det finns särskilda skäl, får högskolan besluta om undantag från Meritkurser/​Områdeskurser, forts. 10 apr. 2019 — 2017/18 samt övergång till gymnasiet för elever som påbörjade spetsutbildningen Rapporten inleds med ett kapitel som jämför försöksverksamheterna inom grund- 3 Enligt 7 § i förordningen (2011:355) om försöksverksamhet med högskoleförordningen (1993:100) regleras vilka kurser som är  29 okt. 2010 — öppna upp även för övriga enligt högskoleförordningen behöriga grundläggande behörighet i enlighet med HF kap 7 och i övrigt följa de 2010-​10-18 Arkitektprogrammet då Fysik B (som ingår i basåret) är en meritkurs. följande ändringar i högskoleförordningen. SFS. 1993:100 kap.