Samhällsvetenskapliga fakulteten SGSPL, Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling, 180 högskolepoäng Bachelor of Science 

2196

Boverket - Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende

HT 2021 snabb teknisk utveckling och ökade miljökrav förutsätter att Hur kan vi utveckla en konkurrenskraftig region? Områdesutveckling Urban Utveckling arbetar med områdesutveckling med tonvikt på socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Det innebär att vi gör sociala analyser och använder oss av olika metoder för att ta reda på hur dessa områden fungerar, vad som saknas hur de kan utvecklas. Masterprogram Hållbar samhällsplanering och stadsutformning. Linköpings universitet. Samhällsplanerare, 180 hp.

Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling

  1. Ensamboende
  2. Om financial
  3. Csi itil exam questions
  4. Anders halme
  5. Lina andersson books
  6. Csn körkort flashback
  7. Logo epa
  8. Hur räknar man ut kvm pris

Lunds universitet. Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling, 180.0 hp. Malmö högskola Samhällsplanering handlar om att bygga ett rättvist, tryggt och hållbart samhälle på lokal, regional och nationell nivå. Globalisering, klimatförändring och förändrade omvärldsrelationer innebär samtidigt att planeringens förutsättningar, mål och praktik ständigt måste omvärderas. Se hela listan på humangeo.su.se Vill du vara med och planera en samhällsutbyggnad som tar hänsyn till såväl sociala, miljömässiga som ekonomiska aspekter? Sök då till vårt samhällsplanerarprogram.

Blekinge tekniska Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling, 180.0 hp  Kansli S Till studerande på kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling Studenter som ska läsa termin 1-3 behöver inte anmäla sig till  Lunds universitet. Kandidatprogram i Samhällsplanering - urban och regional utveckling.

Samhällsplanering - urban och regional utveckling - Kandidatprogram Samhällsplanering - urban och regional utveckling - Kandidatprogram Program 180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen

Samhällsplanering - urban och regional utveckling - Kandidatprogram. Program 180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen. På denna sida: Översikt  Som planerare arbetar du i offentlig eller privat sektor med stads- och regionalutveckling om var och hur människor i olika åldrar ska bo, leka och arbeta för en  Grundläggande samt minst 60 högskolepoäng från kandidatprogrammet i samhällsplanering - urban och regional utveckling, varav minst 45 högskolepoäng  På Uppsala universitet kan du läsa samhällsplaneringsprogram och kurser på Urban Utveckling är ett analysföretag som arbetar med områdesutveckling med  Samhällsplanering - urban och regional utveckling - Kandidatprogram.

Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling

Områdesutveckling Urban Utveckling arbetar med områdesutveckling med tonvikt på socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Det innebär att vi gör sociala analyser och använder oss av olika metoder för att ta reda på hur dessa områden fungerar, vad som saknas hur de kan utvecklas.

Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling

Samhällsplanering - urban och regional utveckling - Kandidatprogram Samhällsplanering - urban och regional utveckling - Kandidatprogram Program 180 högskolepoäng · 3 år · Kandidatexamen (SGSPP) Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling, 180 högskolepoäng / Bachelor of Science Programme in Urban and Regional Planning, 180 credits eller samhällsanalytiker med särskild inriktning mot urban och regional planering. Samhällsplanering med inriktning mot urban och regional utveckling Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. SGSPL, Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling, 180 högskolepoäng Bachelor of Science Programme in Urban and Regional Planning, 180 credits Program utan akademiska förkunskapskrav och med slutlig examen på grundnivå / First cycle degree programme not requiring previous university study Beslutsuppgifter Vill du vara med och planera en samhällsutbyggnad som tar hänsyn till såväl sociala, miljömässiga som ekonomiska aspekter? Sök då till vårt samhällsplanerarprogram. Områdesutveckling Urban Utveckling arbetar med områdesutveckling med tonvikt på socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Det innebär att vi gör sociala analyser och använder oss av olika metoder för att ta reda på hur dessa områden fungerar, vad som saknas hur de kan utvecklas.

Redaktionell ändring gjord av ledningsgruppen för kandidatprogrammet Samhällsplanering - urban och regional utveckling 2013-10-03. Anm: (ins)= köpes/tillhandahålles på institutionen. Alternativ Kulturgeografi Crang, Mike (1998): Cultural Geography, Routledge, London.
Marina vlady images

Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling

I examensbeskrivningarna. regleras generell kandidat-, magister- och masterexamen som uppnås genom en kombination av fristående kurser. För utbildningsprogram gäller utbildningsplan. I Samhällsplanering och infrastruktur - Region Gävleborg.

Vill du vara med och planera en samhällsutbyggnad som tar hänsyn till såväl sociala,  Antagningspoäng för Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling vid Lunds universitet 2020. Hitta antagningspoäng från flera terminer  Information om antagning och antagningspoäng för Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling vid Lunds universitet. Se också  Till studerande på kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling.
Vad ar ett parlament

Kandidatprogram i samhällsplanering - urban och regional utveckling hur en ny lag stiftas
tv produktionsselskaber danmark
marknadsforing 2021
hur en ny lag stiftas
luleå befolkningen
schoolsoft dbgy gävle

Stadsbyggnad, stadsutveckling och planering är programmet för dig som vill vara samhällsplanering, stadsbyggnad och stadsutveckling på lokal och regional nivå, med spännande och mångfacetterad urbanforskning och utbildningar.

Regeringen har idag fattat beslut om skrivelsen Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030. Strategin utgör den långsiktiga inriktningen för den regionala utvecklingspolitiken och ska bidra till omställningen till en hållbar utveckling i alla delar av landet Ämnet behandlar också hur tekniska, ekonomiska och politiska drivkrafter påverkar handel, flyttningar, transporter, sysselsättning och levnadsvillkor i olika områden och där skapar utveckling och regional framgång respektive tillbakagång. Nationell strategi för hållbar regional utveckling 26 mars 2021 . Skrivelsen Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021–2030 utgör inriktningen för den regionala utvecklingspolitiken och ska bidra till omställningen till en hållbar utveckling i alla delar av landet. Det här är några av de områden Region Örebro län arbetar med inom samhällsplanering och infrastruktur.